Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2013/00073-001


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2013/00073-001

Žiadosť o výrub 100 ks drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z., rastúcich na pozemku č.877 a 878/2 v k.ú. Muráň.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.