Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2013/00066-001

25.10.2013

Žiadosť o výrub dreviny rastúcej na pozemku č. 2558 v k.ú. Jelšava podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z.