Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - 13/00746- KA


Začiatok stránky:

13/00746- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 na parcele č. 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1071, 1075, 1076, v k.ú. hčava pre žiadateľa Viera Farkašovská

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.