Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00049-HD

29.04.2013

Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku č. 391 v k.ú. Lubeník, žiadateľa Martina Pružinského 856/8 Košice