Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Žiar nad Hronom - C/2012/00211/ZH-NOH


Začiatok stránky:

C/2012/00211/ZH-NOH

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 4 ks drevín  ( borovice )  v k. ú. Sklené Teplice na pozemnku parc. č. 849/3. Žiadateľ  - Mgr. Magdaléna  Lukáčová, bytom Príčina 345. 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.