Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - 13/00011- KA


Začiatok stránky:

13/00011- KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zák. č. 543/2002 na parcelách - líniová stavba I/72 Zbojská se, sedlo - Tisovec, Čertova dolina , I. úsek km 1,55 - 3,375 v k.ú. Tisovec, pre žiadateľa Dopravoprojekt Baratislava

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.