Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - 13/00242-KA


Začiatok stránky:

13/00242-KA

Žiadosť na vydanie súhlasu na výrub dervín podľa § 47 ods. 3 zák. 543/2002 na parcelôe č. 463,464, 472, 441, 470, 473, 471, 442, 488, 489, 490 a 815/1 v k.ú. Vyšné Valice, pre žiadateľa AGRO DERBY Vyšné Valice

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.