Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

F/2013/00113-HD

01.02.2013

Vydanie súhlasu podľa § 14 ods. 2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. na aplikáciu chemickýách látok v NP Muránska  planina pre žiadateľa LES SR, š.p. OZ Beňuš