Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Veľký Krtíš - 2012/01316/KU


Začiatok stránky:

2012/01316/KU

 

Obec Trebušovce, Trebušovce č. 33, požiadala o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpsiov,  na výrub jednej brezy s obvodom kmeňa 170 cm a jedného smreka s obvodom kmeňa 140 cm, ktoré rastú na pozemkoch C-KN parc.č. 356 a 357 - ostatné plochy (cintorín) v k.ú. Trebušovce v zastavanom území obce. Vlastníkom pozemku je obec Trebušovce so spoluvlastníckym podielom 1/1. V odôvodnení žiadosti je uvedené, že stromy rastú v cintoríne medzi hrobmi a ohrozujú majetok obce a životy občanov, ktorí navštevujú cintorín.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.