Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - F2012/00637-HD


Začiatok stránky:

F2012/00637-HD

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. na výrub drevín rastúcich na pozemku č. 873/2, 873/3, 874, 2089/2, 2089/3, 2231 v k.ú. Muráň pre žiadateľa Františka Laurenčíka, bytom Muráň č. 205, 04901 Muráň

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.