Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Žiar nad Hronom


Začiatok stránky:

Okresný úrad Žiar nad Hronom

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obvodný úrad životného prostredia v Banskej Štiavnici stále pracovisko Žiar nad Hronom, SNP 124, 965 01 Žiar nad Hronom alebo elektronicky na adresu: v lehote siedmich dní od zverejnenia informácie.

V tejto kategórii sa nenachádzajú žiadne správy

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.