Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Riziká a biologická bezpečnosť - Chemické látky, biocídy, detergenty a pesticídy - Detergenty - Užitočné linky


Začiatok stránky:

Užitočné linky

Ďalšie informácie sú k dispozícii na linkách:

Centra pre chemické látky a prípravky: http://www.cchlp.sk/pages/detergent.html
a európskej Komisie: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.