hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Metodické postupy a príručky

Kompetentným orgánom členských štátov EÚ a výrobcom žiadajúcich o výnimku z úplnej biologickej odbúrateľnosti povrchovo aktívnych látok podľa článku 5 nariadenia č.648/2004 o o detergentoch je určený dokument „Odporúčanie Komisie C/2005/5677“

Skúšky uvedené v prílohe IV bod 4 nariadenia č. 648/2004 o detergentoch treba vykonávať v súlade s „Odporúčaním Komisie o technických pokynoch viacúrovňového prístupu na účely immplemnentácie nariadenia č. 648/2004 o detergentoch“. Technický návod bol zverejnený na základe článku 5 nariadenia o detergentoch aslúži na účely implementácie nariadenia o detergentoch ako metodika testovania v súvislosti s Prílohou IV.

Pre implementáciu nariadenia č. 648/2004 o detergentoch bol A.I.S.E (Assotiation Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d´Entretien) pripravený „návod, ktorý rieši problematiku biologickej odbúrateľnosti aktívnych látok a prílohu VII (označovanie a karta údajov o zložkách)“ nariadenia č. 648/2004 o detergentoch.