Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Užitočné linky

Ďalšie informácie sú k dispozícii na linkách:

Centra pre chemické látky a prípravky: http://www.cchlp.sk/pages/detergent.html
a európskej Komisie: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/detergents/index_en.htm