hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Právne predpisy

V súlade s článkom 2 nariadenia o detergentoch:

Detergent“ znamená akúkoľvek látku alebo prípravok obsahujúci mydlo a/alebo ostatné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy. Detergenty môžu byť v akejkoľvek forme (tekuté, práškové, vo forme pasty, tyčinky, v kusoch, výlisku, tvarované, atď.) a predávajú sa do alebo sa používajú v domácnosti alebo na inštitucionálne alebo priemyselné účely.

Ostatné výrobky, ktoré sa považujú za detergenty:

Niektoré ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentoch týkajúce sa jeho implementácie v SR sú zohľadnené v zákone č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), a to v § 8.


Právne predpisy EÚ upravujúce legislatívu o detergentoch:

Zmeny a doplnenia nariadenia o detergentoch upravené v nasledovných právnych predpisoch: