Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Lučenec


Začiatok stránky:

Okresný úrad Lučenec

OU-LC-OSZP-2020/003092

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Fiľakovo

OU-LC-OSZP-2020/002992

21.02.2020 Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Budiná a Divín

OU-LC-OSZP-2020/002852

19.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Mýtna

OU-LC-OSZP-2020/002798

18.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre 10 ks čerešní a 360 m2 krovín v k.ú. Uderiná

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.