Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2019/009800


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2019/009800

 

Žiadosť Martina Pénzeša, Stierová 1132/3, 040 01 Košice o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

druhu agát biely na parcele CKN č.2091 TTP v k.ú. Chrámec z dôvodu, že v roku 2015 boli v k.ú. Chrámec

dokončené pozemkové úpravy a pozemok bol vytýčený na takom území, ktoré je zarastené náletovými

drevinami/agátom bielym/ a kríkmi a pritom je vedený ako trvalý trávny porast. Vzhľadom k tomu, že

tohto roku sa vraciambývať späť do Chrámca a mienim chovať ovce a kozy, pre ktoré potrebujem seno,

žiadam o výrub náletových drevín.

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.