Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2019/007556


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2019/007556

 

Žiadosť Jozefa Nosáľa, Železničiarska 37, 979 01 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub náletových drevín

na parcelách CKN č.3960/90 ostatná plocha, 3966/278 zastavaná plocha v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu

jedinej prístupovej cesty k nehnuteľnosti a nemožnosti prístupu nákladným vozidlom na vývoz žumpy

 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.