Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2019/005992


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2019/005992

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých, olámaných a lykožrútom napadnutých smrekov podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN C č.7892,7980/8,9 v k.ú. Klenovec pre Jána Figuliho, Klenovec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.