Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS.OSZP-2018/010573


Začiatok stránky:

OURS.OSZP-2018/010573

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na pasenie, napájanie, košarovanie a nocovanie HZ podľa § 13 a 14 zák. 543/2002 Z.z  na parcelách v k.ú.Padarovce, Teplý Vrch  pre žiadateľa AGROTRADE s.r.o

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.