Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Detva - OU-DT-OSZP-2018/000539/JAG


Začiatok stránky:

OU-DT-OSZP-2018/000539/JAG

 

Mesto Hriňová, Partizánska cesta č. 1612, 962 05 Hriňová o udelenie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny), na organizovanie verejného športového podujatia – Deň otvorených dverí v Biosférickej rezervácii Poľana, v termínoch 08.06-09.06.2018 a od 10.05.2019-16.06.2019, 08.05.2020-14.06.2020, 08.05.2021-13.06.2021, 07.05.2022-12.06.2022, 06.05.2023-11.06.2023, na pozemku parc. KN C č. 15 848/1, 15 847/61, 15 846, 15 847/1, 15 837, 15 847/2, 15 847/23, 15 847/21, 15 847/5, 15 847/44, 15 847/45, v CHKO Poľana, v kat. úz. Hriňová.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.