Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2018/000479


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2018/000479

Žiadosť Pozemkového spoločenstva zdychavských pasienkárov a urbaristov v Muránskej Zdychave  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších zákonov na vydanie súhlasu na výrub drevín - smrekov napadnutých podkôrnym hmyzom rastúcich na parcelách č. 705/1 (aj brezy), 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 705/6  v k.ú. Muránska Zdychava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.