Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2018/007612


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2018/007612

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín /stromov a krovín/ v k.ú. Rimavské Janovce, na parcelách CKN č. 5149, 5150, 5152

pre žiadateľku Zuzanu Kovácsovú, Rimavské Janovce č.55, 980 01 Rim.Janovce.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.