Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2018/006291


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2018/006291

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNC  č.626/1,871/1, 4172/4 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Obec  Klenovec.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.