Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2018/002934


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2018/002934

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín  podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KNE  č.7533,7534,7536,7535 v k.ú.Tisovec  pre žiadateľa Jána Ostricu ,Tisovec.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.