Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-RA-OSZP-2017/001022

26.10.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Muráň.