domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-RS-OSZP-2017/015051

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v druhom stupni ochrany v k.ú. Chrámec a Janice

a o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a napájanie HD v k.ú. Chrámec a Janice pre žiadateľa Agrodružstvo Rimavská Seč