Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017/015051


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017/015051

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v druhom stupni ochrany v k.ú. Chrámec a Janice

a o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a napájanie HD v k.ú. Chrámec a Janice pre žiadateľa Agrodružstvo Rimavská Seč

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.