Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OUZP-RS-OSZP-2017/013901/KA


Začiatok stránky:

OUZP-RS-OSZP-2017/013901/KA

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,

na parcelách KNE č.7498/1 a 7498/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Alenu Ferancovú, Klenovec.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.