Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017)/012994


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017)/012994

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.2722/1, 2954/3, 2855/2, 2854/2 v k.ú. Klenovec pre žiadateľa Jána Ištóka.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.