Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017/012539


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017/012539

 

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.3552, 3553, 3624, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3993, 4743, 4744, 3551, 3617/1, 3617/2,3622, 3623, 4747, 4748, 3546, 3549, 3550, 3555, 3556, 3557, 3559, 3562, 3586, 3992, 4745, 4746, 3589 v k.ú. Tisovec.

pre žiadateľa AGROSPOL HRADOVÁ, TISOVEC

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.