Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2017/000673


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2017/000673

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich mimo les na parcele  č.696/2 v k.ú. Mokrá Lúka pre žiadateľa  Pozemkové spoločenstvo Bývalých urbarialistov obce Mokrá Lúka doručená dňa 21.06.2017.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.