Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017/009557


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017/009557

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejného kultúrneho podujatia a použitie reprodukovanej hudby

v CHKO Cerová vrchovina na parcelách č. 3074, 3048, 3046, 3049, 3047, 3045/1, 3050/1 v k.ú. Petrovce

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.