Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS-OSZP-2017/008689


Začiatok stránky:

OURS-OSZP-2017/008689

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN C č. 391,417,418,458,494,545,620,710,763,1042,1042,1165,1278,1300,1322,1360,1376,1526,1740,1770,1976 v k.ú Rimavská Baňa pre žiadateľa AGROKOL spol.s.r.o , 980 53 Rimavská Baňa

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.