Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017/005104


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017/005104

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na LV 3763. v k.ú Klenovec pre žiadateľa Jána Figuliho, Klenovec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.