Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2017/005108


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2017/005108

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN C č.1696 /2. v k.ú Lukovištia pre žiadateľa Jána Hronca, Lukovištia

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.