Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OUZP-RS-OSZP-2017/004939


Začiatok stránky:

OUZP-RS-OSZP-2017/004939

Žiadosť o vydanie súhlasu na pasenie, preháňanie a napájanie hosp.zvierat v zmysle § 13 ods.2 písm. e), 14 ods.2 písm.a), 15 ods.2 písm. b)

zákona  č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny pre žiadateľa Agro Tomašová a.s. Tachty v k.ú. Gemerský Jablonec, Večelkov,

Tachty, Šiatorská Bukovinka, Nová Bašta, Stará Bašta

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.