Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2017/000193


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2017/000193

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub drevín rastúcich na pozemkoch č.2026/23 a 2045/182 v k.ú. Jelšava.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.