Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2016/015510


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2016/015510

Žiadosť o zmenu rozhodnutia na výrub drevín v zmysle § 47 ods.3 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadateľa

Ing. Vojtecha Bartóka,Čerešňová 1921/5, Rimavská Sobota na parcelách KNC č. 4126/7, 3966/236 v k.ú. Rim.Sobota

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.