Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2016/000963


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2016/000963

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub drevín rastúcich na parcele KN "C" č.444/1 v k.ú. Mokrá Lúka.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.