Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2016/013627


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2016/013627

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  žiadateľa Štefana Magyara, Sídl.Rimava 1058/1,  979 01  Rim.Sobota  v k.ú. Rim.Sobota  na parcele č. 3429/3

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.