Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS-OSZP-2016/013571


Začiatok stránky:

OURS-OSZP-2016/013571

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-E 7961,7693,7694 v k.ú Tisovec pre žiadateľa Janu Antalovú, Tisovec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.