Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OU-RS-OSZP-2016/012748


Začiatok stránky:

OU-RS-OSZP-2016/012748

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na KN-C 743 a 927/200 v k.ú Hrušovo pre žiadateľa Ing. Petra Gulika

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.