Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2016/000862


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2016/000862

Žiadosť  podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  na výrub drevín rastúcich mimo les  na parcele KN C č. 2161/3 v k.ú. Polina.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.