Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2016/000490


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2016/000490

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších prepisov na výrub drevín  rastúcich na parcle KN C č. 653/1, 656/7, 657/15 a 657/1 v k.ú. Muránska Huta.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.