Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Detva - OU-DT-OSZP-2016/000424/JAG


Začiatok stránky:

OU-DT-OSZP-2016/000424/JAG

Žiadosť na výrub drevín-Ing. Ondrej Holík, SNP 272/38, Očová, výrub drevín na parc. KN-C č. 4122, 4123 v k. ú. Dúvravy

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.