Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS-OSZP-2016/006193


Začiatok stránky:

OURS-OSZP-2016/006193

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcele C KN č 27,196,197,317/2,325,340/9,379,384,413,429,439,450,453,480,490,535,536,538,545 v k.ú Brádno pre žiadateľa Dušana Trochu, Hnúšťa

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.