Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS-OSZP-2016/003493


Začiatok stránky:

OURS-OSZP-2016/003493

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.3472,3473,3478,3467,3469,3487,3465 v .k.ú. Tisovec pre žiadateľa Janku Rončákovú, Tisovec

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.