Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Rimavská Sobota - OURS-OSZP-2015/003494


Začiatok stránky:

OURS-OSZP-2015/003494

Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub drevín – čistenie pastvín podľa § 47 zák.543/2002 Z.z ,na parcelách KN č.502,503,504,506,507,508,509,497,496,495,494,560 v .k.ú. Hrušovo pre žiadateľa Firmu GULIK s.r.o

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.