Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2015/001346


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2015/001346

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa §  13 ods.2 písm. h) a § 14 ods.2 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na aplikáciu chemických látok v NP Muránska planina a jeho ochrannom pásme.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.