Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Banská Bystrica - Okresný úrad Revúca - OU-RA-OSZP-2015/1344


Začiatok stránky:

OU-RA-OSZP-2015/1344

Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na výrub 53 ks drevín rastúcich na parcele KN "C" č. 760 v k.ú. Muránska Huta.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.